போரூர் சக்தி நகரில் உள்ள பக்த கணபதி ஆலயத்தில் புரட்டாசி இரண்டாவது சனிக்கிழமை மகாபிஷேகம்| Dhivya Dharisanam

போரூர் சக்தி நகரில் உள்ள பக்த கணபதி ஆலயத்தில் புரட்டாசி இரண்டாவது சனிக்கிழமை மகாபிஷேகம்

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top